پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 
 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
 

 
 
تاریخ ثبت: ۹۰/۹/۱۷
تعداد نمایش: ۳۴۹۲
  Bookmark and Share
 
 نگاهی به تاره های ASP.NET MVC 4, ASP.NET 4.5 و ASP.NET Web Pages 2
  فرستنده خبر: مجید شهاب فر

با معرفی ویرایش Developer Preview از Visual Studio 11 مطالب بسیار زیادی در باب معرفی ویژگهای جدید محصولاتی که در قالب این بسته نرم افزاری عظیم عرضه خواهد شد، در سایت های مختلف اینترنتی منتشر شده است.
اگر بخواهید از این ویژگیهای جدید برای ASP.NET MVC 4, ASP.NET 4.5 و ASP.NET Web Pages 2 یکجا مطلع شوید توصیه می شود مطالب زیر را که هر یک اشاره به جزئیات می کند را به دقت مطالعه کنید.


ASP.NET 4.5ASP.NET MVC 4

  • http://asp.net/mvc/mvc4 - This is our "official" summary page for information ASP.NET MVC 4, and we'll keep this updated with the latest information about ASP.NET MVC 4 through the release cycle.
  • Release Notes - The Release Notes are the best way to find out what's new and changed.
  • ASP.NET MVC Forum - If you run into any questions or issues, posting on the ASP.NET forums is the best way to get feedback from the product team and the broader ASP.NET MVC community.
  • ASP.NET MVC 4 Mobile Features tutorial - ASP.NET MVC 4 has a significant focus on developing for mobile platforms, and Rick Anderson's excellent tutorial is a great way to get up to speed.
  • Phil Haack's blog post (ASP.NET MVC 4 Developer Preview Released) - Phil announces the release as well as his ASP.NET MVC 4 and NuGet related talks at BUILD.
  • ASP.NET MVC 4 Roadmap - The ASP.NET team doesn't keep many secrets, and they publicly announced the complete roadmap for ASP.NET MVC 4 months ago. The Developer Preview hints at where things could go, but if you want to see the complete vision for the released product, the Roadmap is the best way to find out.


Visual Studio 11 Web Developer PreviewASP.NET Web Pages 2

   نظرات و سؤالات شما در مورد این خبر
 
  پیام جدید
صفحه ۱ - پیامهای اصلی ۱ تا ۱ از مجموع ۱ پیام اصلی
اولین قبلی بعدی

 عنوان فرستنده تاریخ
 
تشکر آرش مطلبی ۱۳۹۰/۹/۲۳
اولین قبلی بعدی

Copyright © 2006 - 2016 All Rights Reserved.
Please direct your questions or comments to